Soubory cookie nám pomáhají poskytovat služby. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s tím, že používáme soubory cookie. Více informací. OK
Tip na dárek
Slevy
Bazar
Galerie
FOTOGALERIE3D FOTOGALERIEVIDEOGALERIE
Blog
Rady a tipy
Velkoobchod

Pěstování

IBO LESY je tým odborníků pracujících v lesním hospodářství, přistupujících ne k lesu, ale ke každému stromu zvlášť. IBO poskytuje i odborné poradenství, pomoc, provedení jednotlivých prací, jakož i obhospodařování celého subjektu komplexně. Děláme zalesňování vlasti pracovníky, prostředky, po dohodě můžeme provádět ochranu lesa, mladiny, nebo ošetření stromů po těžbě. Provádíme těžbu, odvoz, manipulaci dřeva, prodej ...


IBO LESY má kontakty na dodavatele komponentů k péči o les, množství komponentů pro zajištění péče má k dispozici z vlastních zásob na prodejnách. Zalesňování děláme po konzultaci s objednatelem různými sadba, ochrana mechanická, zda chemická se také konzultuje s objednatelem.

IBO LESY Vám s radostí poradí a pomůže. Práce provádíme ve svých lesích s citem, racionálním přístupem a se stejným citem a zodpovědností přistupujeme ik obhospodařování jiných, cizích subjektů, ik tomu Vašemu ...

Firma IBO LESY obhospodařuje vlastní a pronajaté lesy. Obhospodařuje i několik jiných subjektů, kde tak jako u sebe provádí obnovu lesa, ochranu, těžbu. IBO má pro všechny práce které provádí a nabízí dostatek mechanismů, materiálu a pracovníků ve vlastnictví. Do praxe jsou nasazený pracovníci znalí lesnictví, který musí odpovědně plnit úkoly, které klade sama příroda. IBO používá nejnovější technologie ve všech činnostech, v pěstování lesa, ochraně, postupuje v těžbě lesa, manipulací dřeva a výrobě sortimentů, v zhodnocení dřeva. Velký důraz je kladen na ekologii krajiny a ergonomii práce. Přirozená obnova lesa je sledována a usměrňována. Umělá obnova je prováděna sadby a sazenicemi z kontrolovaných a kvalitních zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin. "Rodné listy", "list o původu osiva a sadby" jakož i dodržování zásad horizontálního a vertikálního přenosu semene je u nás samozřejmostí. Firma IBO LESY používá nezávadné prostředky na ochranu lesa, splňující Evropské normy. Ochrana lesa je provádí mechanicky, chemicky, celoplošný a individuální. Úprava lesa, jeho zdravotní stav a produkční schopnosti jsou neustále sledovány a v rámci možností vylepšovány.

Pracné uhadzování, případně i pálení
haluziny po těžbě. Čistota v porostech je
pro IBO důležitá

Umělá obnova lesa, v IBO se ji snažíme

minimalizovat, upřednostňujeme přirozenou

"MADE IN IBO" přirozená obnova,
téměř 80% pokryté plochy

Poškození spodní etáže zvěří je velmi časté

Jedinec je později napaden houbami,

podkurnym hmyzem, znehodnocen

Opatření pro ochranu speciálním nátěrem

na přírodní bázi v IBO jsou rychlé, a správně


IBO LESY své služby spojené s péčí o les, plánování, pěstování lesa, ochranu lesa, těžbu, manipulaci, sortimentáciu dřeva, odvoz, prodej a koupi dřeva nabízí i Vám.

Váš les nám můžete pronajmout a denně kontrolovat naši činnost.

Váš les Vám na zakázku vytěžíme a dřevo soustředíme na lesní sklad.

Vaše dřevo z lesa zmanipulujeme, vyrobíme sortimenty a prodáme je.

Víme o Váš les postarat!